LORE
HOKAGE: BrandonCR
ANBU: NO TIENE
JOUNIN DEL CONSEJO: NO DISPONIBLE
JEFE HYUGA: NO DISPONIBLE
JEFE UCHIHA: iMisuke

Guerras Ganadas: 2 (Guerra Mundial 4 Aldeas) - (Alianza Shinobi - Akatsuki)
Sub Guerras Ganadas: 1 (Hoja - Roca VS Arena - Nube)

TSUCHIKAGE: Lautarox
ANBU: Set
 (Karasu) - Benbang (Orochi)
JOUNIN DEL CONSEJO: Shinikinho - Shoyo
JEFE KAMIZURU: Rassestsu
JEFE CUERPO EXPLOSIVO: No Disponible

Guerras Ganadas: 2 (Roca VS Arena) - (Alianza Shinobi VS Akatsuki)
Sub Guerras Ganadas: 1 (Hoja - Roca VS Arena - Nube)


RAIKAGE: Hgiancarlo
ANBU: Osame
 (Shadouruto)
JOUNIN DEL CONSEJO: Jeffu
JEFE YOTSUKI: Adrian_SWF
JEFE RAISOKU: No Disponible

Guerras Ganadas: 2 (Nube - Arena VS Roca - Hoja) -  (Alianza Shinobi VS Akatsuki)
Sub Guerras Ganadas: 0KAZEKAGE: RolfGS
ANBU: No Disponible

JOUNIN DEL CONSEJO: No Disponible
JEFE SHIROGANE: Poyotsuki

Guerras Ganadas: 2 (Alianza Shinobi VS Akatsuki) - (Nube - Arena VS Roca - Hoja)
Sub Guerras Ganadas: 0